Stort fremmøde

Holstebro Nødhjælps mødelokaler m.m.Fredag d. 18/6-2010 afholdte foreningen ekstraordinær generalforsamling  i foreningens lokaler på Mågevej 13, Holstebro. Der blev på mødet givet en orientering om foreningens arbejde siden sidste generalforsamling i januar, der var ligeledes mulighed for at de fremmødte kunne stille spørgsmål og denne mulighed blev flittigt benyttet. Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var vedtagelse af et par ændringer til foreningens vedtægter, disse ændringer vil snarest være at finde i vedtægterne. Sidst men ikke mindst blev der valgt en ny første og anden suppleant. Bestyrelsen vil gerne takke alle de fremmødte for deres store opbakning, det var dejligt at så mange mødte frem.

Relaterede indlæg