Generalforsamling 2011

Foreningen holder generalforsamling d. 24/2-2010 kl. 19:30 på adressen Mariebjerg Uddannelsescenter Burvej 2, 7570 Vemb.

1. Velkomst
2. Valg af dirigent.
3. Årsberetning.
4. Regnskab.
5. Forslag til vedtægtsændringer:
 I§ fjernes.
 I§ Fjernes IV & V.
 I§4III (en suppleant).
 §4 III f fjernes.
 I§4III (indkomne forslag og fastsættelse af kontingent).
 II (ved stemmelighed træffer Bestyrelsen afgørelsen)
 IV (Ref. underskrives ved førstkommende bestyrelsesmøde).
 V (ændres til senest 8 dage efter).
 §5I (Foreningen tegnes af formanden, som ref. til bestyrelsen).
 §5I (2. & 3. punkter Fjernes).
 §5II (skråstreg fjernes).
 §8 Ændres til (foreningens ophævelse kan stilles på ordinær el. ekstraordinær generalforsamling. Den endelige beslutning tages på ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter)
6. På valg er:
 Næstformand John Gaba – modtager ikke genvalg.
 Inge Hass – modtager genvalg.
 Rosa Würtz – modtager genvalg.
 2. suppleant.
7. Forslag om ændring af Holstebro Nødhjælp til Holstebro Humanitær hjælp.
8. Fremtiden:
 Flere frivillige hjælpere (skema).
 Åbningstider på lageret.
9. Eventuelt.

Relaterede indlæg