Ordinær generalforsamling 2015

ordinær generalforsamling
tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19:30

på Mågevaj 13, 7500 Holstebro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  • Næstformand Haris Nuhanovic
  • Kassere Rosa Würtz, modtage ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Knud Krogh
  • Suppleant Magnus Sørensen, modtager ikke genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Gurli Pedersen, fratrådt p.g.a. sygdom
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af Revisor
 9. Evt.

Relaterede indlæg

Stort fremmødeStort fremmøde

Fredag d. 18/6-2010 afholdte foreningen ekstraordinær generalforsamling  i foreningens lokaler på Mågevej 13, Holstebro. Der blev på mødet givet en orientering om foreningens arbejde siden sidste generalforsamling i januar,