Ordinær Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Tirsdag den 26-03-2019 kl. 17.00

Mågevej 13, 7500 Holstebro

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
        a. Bestyrelsesmedlem: Helge Ørts – modtager genvalg
        b. Bestyrelsesmedlem: Haris Nuhanovic modtager gengenvalg
        c. Valg af 1. Suppleant: Bestyrelsen foreslå Tina Bach
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Forslag fra bestyrelsen.
7. Fastlæggelse af medlemskontingent.
8. Valg af Revisor
9. Evt. Bl.a. Info om turen til Bosnien den 1. juni – 4. juni

HUSK tilmelding på mail oerts@post.tele.dk senest den 24. marts 2019, så vi ved hvor mange der skal bages kage til.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen