Ordinær Generalforsamling 2020


Indkaldelse til generalforsamling…

Vi afholde generalforsamling den 30. juni kl. 17:00

Mågevej 13, 7500 Holstebro

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. Bestyrelsesmedlem: Butrin Morina – modtager ikke genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem: Bodil Thorsen – modtager genvalg
  3. Bestyrelsesmedlem: Bo Thomsen – modtager genvalg
  4. Valg af 2. Suppleant: Viktor Simonsen- modtager genvalg
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Fastlæggelse af medlemskontingent.
 8. Valg af Revisor
 9. Evt.

HUSK tilmelding på mail oerts@post.tele.dk senest den 26. juni 2020.

Bliver vi mange (det håber vi) så bliver generalforsamlingen flyttet til vores pakkehal – vi skal passe på hinanden, på afstand.

Der vil blive serveret en kop kaffe/te + hjemmebagt brød.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Relaterede indlæg