Ordinær Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling…

Udsat pga. coronavirus – vi forventer at afholde generalforsamling i april.

Mågevej 13, 7500 Holstebro

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  1. Bestyrelsesmedlem: Butrin Morina – modtager ikke genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem: Bodil Thorsen – modtager genvalg
  3. Bestyrelsesmedlem: Bo Thomsen – modtager genvalg
  4. Valg af 2. Suppleant: Viktor Simonsen- modtager genvalg
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Fastlæggelse af medlemskontingent.
 8. Valg af Revisor
 9. Evt.

HUSK tilmelding på mail oerts@post.tele.dk senest den 20. marts 2020, så vi ved hvor mange der skal bages kage til.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen