Kosovo

Projektet med at støtte skoler og hospitaler i Kosovo startede i 2010, da foreningen blev kontaktet af forsvaret ( KFOR) med en forespørgelse andgående om foreningen havde mulighed for at hjælpe med skolemøbler, hjælpemidler, tøj m.m., da bla. skolerne i området er i en meget dårlig forfatning, det være sig både hvad andgår møbler og i høj grad også de sanitære forhold. Foreningen besluttede med udgangspunkt i de danske soldaters udlægning af situationen i området at foreningen ville yde støtte til skoler og hospitaler, i form af skolemøbler, hospitalsudstyr / hjælpemidler.  Projektet er i første omgang koncentreret om området i og omkring Skenderai, som ligger i det nordlige Kosovo.

Projektet udføres i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, det vil sige skoler, hospitaler og kommune. Det er et projekt som forventes at strække sig over en lang tidsperiode, da der er rigeligt at tage fat på, efter som det meste er i en dårlig forfatning efter krigen.

P.t. hjælper vi Krisecenter for volds ramte kvinder og deres børn:

  • Symaskiner, stof og sy grej, med henblik på indtjening til livets opretholdelse. I Kosovo er det meget brugt, at sy for folk.
  • Møbler til Krisecentret, tøj og fodtøj til beboerne, centret har meget så økonomiske midler til rådighed.

Landsbyskole:

  • Skolen er i meget dårlig stand, der er brug for linoleum til gulvbelægning og materialer til tætning af vinduer.
  • Flere skolemøbler og tøj/fodtøj til de fattige i området.

Alle billeder vedrørende foreningens projekter i Kosovo kan ses i galleri Kosovo.