Holstebro Nødhjælp Bestyrelsen 2022

Bestyrelsen 2022

Formand – Haris Nuhanovic
Mobile: 42 44 25 41
haris@holstebronoedhjaelp.dk

Kasserer – Helge Ørts
Mobil: 40 60 09 90
helge@holstebronoedhjaelp.dk

Næstformand – Kjeld Rasmussen
Mobil: 22 63 18 96
kjeld@holstebronoedhjaelp.dk

Sekretær – Bodil Thorsen
bodil@holstebronoedhjaelp.dk

Bestyrelsesmedlem – Bo Thomsen
bo@holstebronoedhjaelp.dk

Suppleant – Bjarke Knudsen
bjarke@holstebronoedhjaelp.dk

Suppleant – Mette Madsen
mette@holstebronoedhjaelp.dk