Foreningen

Holstebro Nødhjælp blev startet i 1994 af frivillige, siden foreningens start er der kørt betydelige mængder af humanitær hjælp til modtagere i en række østeuropæiske lande, med Rumænien som den store modtager, men også Moldova og Ukraine har modtaget hjælp fra foreningen frem til 2010. I dag yder foreningen humanitær hjælp til lande på Balkan / østeuropa, med hovedvægten på de tidligere Jugoslaviske lande, Bosnien, Kosovo, Makedonien, men også stadigvæk til Rumænien.

Foreningen støtter med bla. skoleinventar, hjælpemidler, hospitalsudstyr, tøj m.m., da forholdene på Balkan efter krigene i 90’erne gør at der er et stort behov for hjælp, i form af ovenstående effekter, til skoler, institutioner og hospitaler. hjælpen bliver fordelt i tæt samarbejde med lokale NGO’er, lokale myndigheder, kontaktpersoner i området. Foreningen fortager kontrolbesøg ved modtagere for at sikre sig at hjælpen bliver brugt i overensstemmelse med de med modtagerne fastsatte aftaler, men også for at afdække behovet for hjælp. Foreningen donere også effekter til andre NGO’er og organisationers projekter, i det omfang det er muligt, set i forhold til foreningens egne projekter.

Foreningen ledes til dagligt af en bestyrelse, som er valgt på den årlige generalforsamling efter de i foreningens vedtægter fastsatte bestemmelser, foruden bestyrelsen er der en lang række frivillige både medlemmer og ikke medlemmer, folk i samfundstjeneste og unge fra uddannelsescentret Mariebjerg som hjælper med det praktiske arbejde, såsom afhentninger, sortering, læsning m.m. Der lægges stor vægt på det social samvær i forbindelse med det frivillige arbejde, der er altid kaffe på kanden og tid til en snak.