Visioner

Siden foreningens start i 1994, er der kørt betydelige mængder humanitær-hjælp til øst-europa,  med hovedvægten lagt på Rumænien, men også Moldova  og Ukraine har modtaget hjælp fra foreningen frem til 2010.  I dag yder foreningen humanitær hjælp til lande på Balkan og Østeuropa, med hovedvægten på de tidligere Jugoslaviske lande, Bosnien og Hercegovina, Kosovo, Makedonien, men også stadigvæk til Rumænien

Effekterne til hjælpen er indsamles fortrinsvis i og i omegn af Holstebro, men der kommer også effekter fra samarbejdspartnere i resten af  Jylland, disse effekter pakkes og læsses af frivillig ulønnet arbejdskraft bestående af foreningens medlemmer, sådan har det været siden starten og der vil på dette punkt ikke ske ændringer. Vi har altid været glade for den store og uvurderlig indsats vores medlemmer yder, for at få foreningens arbejde til at køre.

Fremtiden

Vi vil i fremtiden yde vores hjælp projektbaseret i aktivt samarbejde med modtagerne, det skulle gerne være med til at sikker flest mulige får glæde af hjælpen på retfærdige og lige vilkår. Der vil for vært projekt blive lave en plan, som før nævnt i samarbejde med modtagerne, denne plan skal være med til at sikker den hjælp de modtager også er den som der er behov for, så de kan komme videre. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, hvilket betyder at der ikke gives hjælp til passive modtagere eller enkelt personer. Der vil som et led i projekterne løbende blive vurderet om det ønskede mål med hjælpen bliver nået, hvis ikke, vil der blive set på hvad der kan gøres for at det bliver opfyldt.

Samarbejde med andre organisationer

Foreningen samarbejder gerne med andre organisationer omkring projekter i øst-europa, samt levering af effekter til disse, det være sig i form af hospitals-udstyr, skolemøbler, tøj m.m.