Holstebro Nødhjælp Nyheder Generalforsamling 5.april 2022

Generalforsamling 5.april 2022


Kære medlemmer af Holstebro Nødhjælp.

Vi afholde generalforsamling for året 2021 tirsdag den 5. april 2022 kl. 18:00 på Mågevej 13, 7500 Holstebro.

Der vil til generalforsamlingen blive serveret  kaffe/tee og hjemmelavet æblekage og småkager.

Vi håber på stort fremmøde.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  a. Bestyrelsesmedlem: Kjeld – modtager genvalg
  b. Bestyrelsesmedlem: Bo – modtager genvalg
  c. 
  Bestyrelsesmedlem: Bodil – modtager genvalg
  c. Valg af 1. Suppleant: Viktor modtager ikke genvalg
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Forslag fra bestyrelsen. 
 7. Fastlæggelse af medlemskontingent. 
 8. Valg af Revisor 
 9. Evt.

Relaterede indlæg