Holstebro Nødhjælp Nyheder Ordinær Generalforsamling 15-06-2021

Ordinær Generalforsamling 15-06-2021


Kære medlemmer af Holstebro Nødhjælp.

Så er samfundet lukket så meget op, at bestyrelsen har besluttet at fastsætte en dato for generalforsamling.

Iflg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts mdr. MEN alle har kunne følge Covid 19, og hvad det har betydet af nedlukninger, også for Holstebro Nødhjælp.

Vi afholde generalforsamling tirsdag den 15. juni kl. 17:00

Mågevej 13, 7500 Holstebro

Skulle du ønske at deltage i generalforsamlingen, skal der ske tilmelding til mail adr. oerts@post.tele.dk   senest den fredag den 11. juni.

Der vil til generalforsamlingen blive serveret  kaffe/tee og hjemmelavet æblekage og småkager.

Vi håber på stort fremmøde.

Alle Covid 19  begrænsninger  vil blive overholdt.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  a. Bestyrelsesmedlem: Haris Nuhanovic – modtager genvalg
  b. Bestyrelsesmedlem: Helge Ørts – modtager genvalg
  c. Valg af 1. Suppleant: Tina Bach modtager ikke genvalg
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Forslag fra bestyrelsen. 
 7. Fastlæggelse af medlemskontingent. 
 8. Valg af Revisor 
 9. Evt. 

 

Relaterede indlæg