Holstebro Nødhjælp Nyheder Generalforsamling for året 2023

Generalforsamling for året 2023


Kære medlemmer af Holstebro Nødhjælp

Vi afholde generalforsamling for året 2023 tirsdag den 2. april 2024 kl. 18:00 på Mågevej 13, 7500 Holstebro.

Der vil til generalforsamlingen blive serveret  kaffe/tee og hjemmelavet æblekage og småkager.

Vi håber på stort fremmøde.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen


Dagsorden

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning/billedfremvisning. 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  a. Bestyrelsesmedlem: Kjeld- modtager genvalg
  b. Bestyrelsesmedlem: Bodil – modtager genvalg
  c. Bestyrelsesmedlem: Bo – modtager ikke genvalg som bestyrelsesmedlem, men ønsker at fortsætte som anden suppleant
  d. Valg af 1. Suppleant: Mette – modtager genvalg
 5. Behandling af indkomne forslag. 
 6. Forslag fra bestyrelsen – Bestyrelsen foreslå at vælge Phillip Hjøllund Larsen til kassererpost i bestyrelsen.
 7. Fastlæggelse af medlemskontingent. 
 8. Valg af Revisor
 9. Evt.

Relaterede indlæg